Luyện Thi Ielts Piscines

0
266
Đánh giá bài viết

Luyện thi IELTS tổng quát:

Trong bài kiểm tra Đọc IELTS GT của bạn , bạn sẽ có ba phần đọc, mỗi phần có 12-14 câu hỏi. Bạn sẽ được phép 1 giờ để đọc những đoạn này và sau đó trả lời các câu hỏi kèm theo. Bạn cần trả lời khoảng 40 câu hỏi trong tổng số. Mỗi câu hỏi mang một dấu ấn. Vào cuối bài kiểm tra tại trung tâm Ielts, bạn sẽ được yêu cầu nộp cả tờ giấy câu hỏi và phiếu trả lời của bạn.

Phần 1 của Kiểm tra đọc GT: Phần 1 của kiểm tra đọc GT của bạn bao gồm một, hai hoặc ba văn bản (thường là hai). Mỗi văn bản có thể là một quảng cáo cho một khách sạn, cửa hàng, trường đại học, trung tâm thể thao hoặc văn phòng. Các văn bản không dài và thực tế hơn là mô tả.

Phần 2 của Kiểm tra đọc GT: Phần 2 cũng có thể bao gồm nhiều hơn một văn bản và thường liên quan đến các khóa học của một trường đại học, tờ rơi và nội dung liên quan đến công việc và sống ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Phần 3 của Kiểm tra đọc GT: Phần cuối cùng (phần 3) thường là một đoạn đọc dài và khó nhất trong ba đoạn đọc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here